گنجور

 
امامی هروی

ایدل اندر پرده تقدیر کس را راه نیست: ایدل اندر پرده تقدیر کس را راه نیست

در مدح امام علی بن موسی الرضا علیه السلام: ای سپهر رفعت قدر تو در وصف النعال

sunny dark_mode