گنجور

 
ابن یمین

در جستن دوستی که باشد دمساز

عمری چپ و راست گشتم و شیب و فراز

پیدا و نهان بیازمودم همه را

جز سایه خود نیافتم محرم راز

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode