گنجور

 
ابن یمین

نبود مهتری بروز و بشب

باده خوشگوار نوشیدن

یا طعام لذیذ را خوردن

یا لباس لطیف پوشیدن

من بگویم که مهتری چه بود

گر بخواهی ز من نیوشیدن

همگنان را ز غم رهانیدن

در رعایات خلق کوشیدن

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode