گنجور

 
نجم‌الدین رازی

آن دم که نبود بود من بودم و تو

سرمایهٔ عشق و سود من بودم و تو

امروز و دی از دیری و زودی است و چون

نه دیر بد و نه زود من بودم و تو.