گنجور

 
ملک‌الشعرا بهار

مو مخام خوذم بزو ‌چشمه نوشت بزنم

لبام غنچه کُنُم، شرق تو گوشت بزنم

دل تو سنگ بیا دلت بدست مو بده

تا بمغز رقیب خرده فروشت بزنم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode