گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

افسانه چراغی در ‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۰۶ نوشته:

ظاهرا از این شعر بر می‌آید که نام پدرش فریدون بوده است.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 
افسانه چراغی در ‫۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۲۲:۱۵ نوشته:

مصرع سوم به این صورت هم آمده است:
نصیحت بشنو از پور فریدون

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.