گنجور

 
آذر بیگدلی

ای اهل هوس، عشق شماری دگر است

آب و گل عشق، از دیاری دگر است

هر کار که مشکل تر از آن کاری نیست

کاری دگر است، و عشق کاری دگر است!

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode