گنجور

 
عطار

آن دل که ز دست من کنون خواهی برد

خونی است که در میانِ خون خواهی برد

باری چو برون میبری از تن دل من

آخر به شکر خنده برون خواهی برد

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode