گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
عطار

اخطار: این کتاب از آثاری است که جعلی بودن انتساب آن به عطار تقریبا مسلم است (این پیوند را ببینید).


بخش ۱: من بغیر از تو نه‌بینم درجهان

بخش ۲: درنگر ای عارف صاحب نظر

بخش ۳: بعد از این جوهر ندیدم از صفا

بخش ۴: بود عطاری عجب شوریده حال

بخش ۵: بود شیخی گفت ما را رو به چین

بخش ۶: این سخن را از ره مردی شنو

بخش ۷: گفتم ای دارنده کون و مکان

sunny dark_mode