گنجور

 
عطار

بخش ۱ - المقاله الثانیه فی نعت رسول الله صلی الله علیه و سلم: ثنائی نیست با ارباب بینش

بخش ۲ - در صفت معراج رسول صلی الله علیه و سلم: درآمد یک شبی جبریل از دور

sunny dark_mode