گنجور

در نعت نبی علیه السلام

 
اسدی توسی
اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه
 

ثنا باد بر جان پیغمبرش

محّمد فرستاده و بهترش

که بُد بر در دین یزدان کلید

جهان یکسر از بهر او شد پدید

بدو داد دادار پیغام خویش

بپیوست با نام نام خویش

ز پیغمبران او پسین بُد درست

ولیک او شود زنده زیشان نخست

یکی تن وی و خلق چندین هزار

برون آمد و کرد دین آشکار

ببرد از همه گوی پیغمبری

که با او کسی را نبد برتری

خبر زآنچه بگدشت یا بود خواست

زکس ناشنیده همه گفت راست

به یک چشم زد از دل سنگ خواست

به معجز برآورد نوبر درخت

دل دنیی از دیو بی بیم کرد

مه آسمان را به دو نیم کرد

ز هامون به چرخ برین شد سوار

سخن گفت بر عرش با کردگار

گه رستخیز آب کوثر وراست

لوا و شفاعت سراسر وراست

مر اندامش ایزد یکایک ستود

هنرهاش را بر هنر برفروزد

ورا بُد به معراج رفتن ز جای

به یک شب شدن گرد هر دو سرای

مه از هر فرشته بُدش پایگاه

بر از قاب قوسین به یزدانش راه

سرافیل همرازش و هم نشست

براق اسب و جبریل فرمان پرست

همیدونش بر ساق عرشست نام

نُبی معجز او را ز ایزد پیام

به چندین بزرگی جهاندار راست

بدو داد پاک این جهان او نخواست

نمود آنچه بایست هر خوب و زشت

ره دوزخ و راه خرم بهشت

چنان کرد دین را به شمشیر تیز

که هزمان بود بیش تا رستخیز

ز یزدان و از ما هزاران درود

مر او را و یارانش را برفزودبا دو بار کلیک بر روی هر واژه می‌توانید معنای آن را در لغت‌نامهٔ دهخدا جستجو کنید.

شماره‌گذاری ابیات | وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | منبع اولیه: سیاوش جعفری | ارسال به فیس‌بوک

این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است؟

برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید.

تصاویر مرتبط در گنجینهٔ گنجور

جنگ اشعار شامل گرشاسپ‌نامه، بهمن‌نامه و کوش‌نامه » تصویر ۸

* برای پیشنهاد تصاویر مرتبط از نسخه‌های دیگر اینجا را ببینید.

حاشیه‌ها

تا به حال ۵ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. برای نوشتن حاشیه اینجا کلیک کنید.

مسعود حاجی‌آقاجانی معمار نوشته:

با سلام و سپاس بی‌کران از زحمات گران‌سنگتان.
ـــ در مصراع اول بیت هشتم متاسفانه بر اثر اشتباه چاپی به‌جای قافیه آن که کلمه‌ی «سخت» است،کلمه‌ی «خواست» و همچنین در مصراع دوم بیت دوازدهم به‌جای کلمه‌ی «بر فزود» کلمه‌ی «بر فروزد» درج گردیده است.

👆☹

امین کیخا نوشته:

بر فزود به معنی قیدی به معنی در حال افزایش می باشد یعنی increasingly

👆☹

امین کیخا نوشته:

بکار بردن فرمان پرست به معنی فرمان بردار استادانه است

👆☹

جهانگیر نوشته:

لطفا اصلاح کنید:
بدو داد دادار پیغام خویش

بپیوست با نام او نام خویش

👆☹

علی نوشته:

بیت هفتم مصرع اول اشتباه تایپی است
خبر زانچه “بگذشت” یا بود خواست

بیت هشتم مصرع اول با توجه با قافیه درخت در مصرع دوم اشتباه تایپی صورت گرفته
به یک چشم زد از دل سنگ “سخت”

بیت دوازدهم مصرع دوم هم با توجه به قافیه مصرع دوم
هنرهاش را بر هنر “برفزود”

👆☹

پشتیبانی آهنگهای مرتبط از سایت اسپاتیفای