گنجور

 
انوری

با آنکه دلم در غم هجرت خونست

شادی به غم توام ز غم افزونست

اندیشه کنم هر شب و گویم یارب

هجرانش چنین است وصالش چونست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode