انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۹

با آنکه دلم در غم هجرت خونست

شادی به غم توام ز غم افزونست

اندیشه کنم هر شب و گویم یارب

هجرانش چنین است وصالش چونست