گنجور

 
انوری

خصم تو و قاعدهٔ ملک تو

آن شده از بدو جهان مستقیم

چون دو بنا بود برافراشته

وان دو یکی محدث و دیگر قدیم

زلزلهٔ قهر توشان پست کرد

زلزلة الساعة شییء عظیم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode