گنجور

 
انوری ابیوردی
 

برترین مایه مرد را عقلست

بهرین پایه مرد رد تقویست

بر جمادات فضل آدمیان

هیچ بیرون از این دو معنی نیست

چون از این هر دو مرد خالی ماند

آدمی و بهیمه هر دو یکیست

کافران را که آدمی نسبند

نص بل هم اضل از این معنیست

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

غبار در ‫۵ سال و ۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۴۷ نوشته:

دروغ می گوید این شاعر کذاب. خودش همیشه در پی حرص و طلب شراب است. توصیه می شود خواندن کتاب مستطاب مفلس کیمیا فروش از استاد شفیعی.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.