گنجور

 
امیر معزی نیشابوری
 

بنده بودن تورا سزا باشد

چون تو اندر جهان کجا باشد

گرکنم بندگیت هست صواب

جز تو را بندگی خطا باشد

تا تو در شهر یار ما باشی

کار در شهر کار ما باشد

نشود با نشاط بیگانه

هر که با وصلت آشنا باشد

عاشقت را نفس‌گسسته شود

گر ز تو یک نفس جدا باشد

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

امین کیخا در ‫۳ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۱۱ نوشته:

نشاط از سانسکریت است

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.