گنجور

 
اهلی شیرازی

عاشق ز غم تو کی دهان باز کند

هر شکوه که هست اشک غماز کند

از آتش دل من نکنم ناله وی

آتش چو بلند شد خود آواز کند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode