گنجور

 
خاقانی

چون زاغ سر زلف تو پرواز کند

در باغ رخت به کبر پر باز کند

در باغ تو زان زاغ پرانداز کند

تا بر گل تو بغلطد و ناز کند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode