گنجور

 
ادیب الممالک

ای آنکه روی تو بر مه فروغ‌بخش بود

غمت به خرمن دل‌ها چو آذرخش بود

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

ز بحر محبث این قطعه نوربخش بود

به پارسی بشمر نام‌های هفت اقلیم

که هر یکی را از اختری درخش بود

چو ارزه و شوه آنگاه آذرخش بود

چهارمین دان بدرخش و با درخش بود

چو پنجم «اوربرشت» و ششم «خرشت» شمار

«جمیره یامین» از هفتمینه بخش بود