گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

در کعبه اگر دل سوی غیرست ترا

طاعت همه فسق و کعبه دیرست ترا

ور دل به خدا و ساکنِ میکده‌ای

می نوش که عاقبت بخیرست ترا

 
 
 
sunny dark_mode