گنجور

حاشیه‌ها

 

در باب دوست بی نظیر ترین سروده است.

Anonymous در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۵۵ دربارهٔ غزل ۴۱۲


دربرخی از اسناد بیت سوم بدین صورت آمده است:
مرگ اگر مرد است گو نزد من آی
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من ازاو جانی ستانم جاودان
اوزمن دلقی ستاند رنگ رنگ

ahmad در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۰۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۲۶


این ابیات یکی از اشعار پر مغز فخرالدین عراقیست.
برمثال خویشتن حرفی نوشت… اشاره دارد بر حدیث قدسی کنز مخفی .من گنج مخفی بودم .دوست داشتم که شناخته شوم .پس خلایق راخلق کردم.

Anonymous در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۶


تا مرا در دیده نوری بود و هست ….. روی من با بدر رخشان است و بس

Anonymous در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۹:۵۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۴۶


با سلام و سپاس از زحمات شما
فکر میکنم در بیت پنجم بهتر است واژه “که” جایگزین “نه” شود. بیت ۵ وصل میشود به بیت ۶.

گمنام در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۷:۴۹ دربارهٔ بخش ۱۸ - گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری


نه بوی مهر می شنویم از تو ای عجب
نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم
این بیت رو دیروز کسی برای من ارسال کرده که زمانی همه وجودم بود و الان به خاطر یه سری مسائل مجبورم که از تماو وجودم خارجش کنم.خودشم می دونه و شاید به این خاطر این بیت رو برام پیامک کرده.به جز آرامشش دعا و آرزویی ندارم.
ازت متشکرم سعدی به اندازه تمام لحظاتی که تا الان زندگی کردم به خاطر حرفهای دلت که مکتوبشون کردی و جاودانه شده اند.

مینا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۴۶ دربارهٔ غزل ۴۳۷


با تشکر از زحمات شما در بیت:
تا ز غیرت از تو یاران نسکلند

زانک آن خاران عدو این گلند

به نظر “نسکلند” اشتباه است و “نگسلند” باید باشد.

مهمان در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۷ دربارهٔ بخش ۲ - هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر رضی الله عنه


در سایه گل نشین که بسیار این گل
ازخاک درآمده ست و برخاک شده

بهرام مشهور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۴ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۵۴


همیزد باید جدا نوشته شود چون در اینجا یک قید و یک فعل مجزا هستند : همی زد

بهرام مشهور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۹ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۴۹


یک شکل دیگر این شعر این است :
گربرفلکم دست بدی چون یزدان
برداشتمی من این فلک را زمیان
وز نو فلکی دگر چنان ساختمی
کاسوده به کام دل رسیدی آسان

بهرام مشهور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۵ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۴۵


یک شکل دیگر از این شعر چنین است :
گاویست در آسمان قرین پروین
گاویست دگر بر زبرش جمله زمین
گربینائی چشم حقیقت بگشا
زیر و زبر دو گاو مشتی خربین

بهرام مشهور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۴۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۴۴


بنظرم این شکل از این شعر صحیح تر باشد:
برخیز بتا بیار بهر دل ما
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما
یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم
زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما
درغیر این صورت ، گزاره یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم کامل نمی شود .

بهرام مشهور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۲۷ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱


خیّام به نکته ای اشاره نموده که روانشناسان در نیمۀ دوّم قرن بیستم بدان رسیدند و آن این که خوشبختی یا بدبختی در درون انسان و در ذهن اوست نه در خارج از وجود آدمی

بهرام مشهور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۱۹ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۳۰


به این شکل هم نوشته شده :
ای دوست بیا تا غم فردانخوریم
وین یکدم عمر را غنیمت شمریم
فرداکه از این دیرمغان درگذریم
باهفت هزارسالگان همسفریم

بهرام مشهور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۰۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۲۱


با عرض پوزش بسیار ناگزیرم چند نکته را یادآوری نمایم که بیشتر اشتباهات تایپی است :
بیت نخست ، هان ای دل عبرت بین ازدیده(عبر) کن هان
بیت ۱۶ ، خندند برآن دیده کاینجانشود گریان ، خندۀ اینجا به تلافی خندیدن به شاعر و ضمناً صفت مقابله با گریان درهمین بیت
بیت ۲۰ ، این است همان درگه (کاورا)ز شهان بودی
بیت ۲۵ ، ای بس ( شه ) پیل افکن کافکند به شه پیلی
بیت ۲۹ ، پرویز به هر ( خوانی ) زرین تره د( آوردی ) ، این خوان درپاسخ به بیت بعدی است .
بیت ۳۸ ، گر زاده ره مکه (تحفه ) است به هرشهری
بیت ۴۰ ، اخوان که ز ره آیند آرن ( رهاوردی ) این قطعه رهاورداست ازبهر دل اخوان

بهرام مشهور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۹:۲۱ دربارهٔ شمارهٔ ۱۶۸ - هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسری


داریوش رفیعی این شعر را اینگونه خوانده
ان دوست که عهد دوستداران بشکست
می رفت و منش گرفته دامان در دست
می گفت که بعد از این به خوابم بینی
پنداشت که بعد از او مرا خوابی هست

فرهاد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰:۲۱ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۸


واقعا عالی بود

صدیقه صادقی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۰۷ دربارهٔ داستان بیژن و منیژه


entehaye marefat be jahan hasti

ehsan در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۲۰ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۳۶


تشکربسیارازشما

رضاحقیقی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۵ دربارهٔ حكایت مرد كر و قافله


خاکب رسرت ای خرمن

شائشی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۱۹ دربارهٔ شمارهٔ ۴ - در مدح عمادالدین سیف‌الحق ابوالمفاخر محمدبن منصور


[صفحهٔ اول] … [۳۴۹۲] [۳۴۹۳] [۳۴۹۴] [۳۴۹۵] [۳۴۹۶] … [صفحهٔ آخر]