گنجور

حاشیه‌ها

 

مصرع دوم بیت ششم مشابه مصرعی از سعدی است:
ما ترک سر بگفتیم، تا دردسر نباشد
غیر از خیال جانان، در جان و سر نباشد

حمیدرضا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵۵


بیت آخر از سعدی است، از این قصیده.

حمیدرضا در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۱۲ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۸۲ - در مدح سلطان اویس


kash as hetschtaraf

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۳۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۰


beide akhir

پاسخ: با تشکر، «سخن» با «یک سخن» جایگزین شد.

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۵۰


lotfan mesraje 1.11 wa 16homra ts heh koned

پاسخ: کدام بیت، کدام مصرع؟ مشکل؟

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۲۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۸


mesraje dowome beide doeom(barmedamad reihan)1
mesraje dowome beide tschharom(ashkara)2
mesraje awale beide hashtom(peidaje saudajat)3

پاسخ: با تشکر، «می‌دهد» با «می‌دمد» و «آشکار» با «آشکارا» جایگزین شد. «بیدا» به معنی دشت و بیابان صحیح است.

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۲۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۷


barbargegol as ghalejaje tar sadjie bas

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۱۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۶


mesraje awal tschenin bajad bashad(barbargrgol as ghalejaje tar)

پاسخ: مصرع مشکل دارد ولی پیشنهاد شما معنی کاملی ندارد.

mareshtani در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۰۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۶


سلام
یک بیت را جا انداخته اید
مائده از اسمان شد عائده چونکه گفت”انزل علینا مائده
باز گستاخان ادب…………..
در ضمن
از ادب پر نور گشته ست این فلک
وز ادب معصوم و پاک آمد ملک
از نسخه خطی سید مرتضی خوشنویس

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

شهره در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۲۶ دربارهٔ بخش ۴ - از خداوند ولی‌التوفیق در خواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی‌ادبی


m1 b8(as abe rasjak)2

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۵۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۲


mesraje dowome beide sowom(anqadardanam)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۴۷ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۲


mesraje awale beide akhir

پاسخ: صورت صحیح؟

mareshtani در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۱


با سلام. با در نظر داشتن صورت بندی این رباعی و نیز صنعت به کار رفته محرز است که در دو مصرع اول کلمات ردیف و قافیه جا بجا نوشته شده اند، صورت صحیح چنین است:
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ
پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ

با تشکر از زحمات شما

پاسخ: با تشکر، در نسخهٔ فروغی همین است، تغییر ندادیم.

حسام در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۷:۵۴ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۵۳


شعر زیبایی است ومن قبلا این شعر را روی سنگ فبرشان خوانده بودم.خدایش بیامرزاد

Anonymous در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۴۵ دربارهٔ این قطعه را برای سنگ مزار خودم سروده‌ام


m2 b3(rahgosar)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۰۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۴۰


mesraje awal(malekeraswan)1

پاسخ: با تشکر، «و» حذف شد.

mareshtani در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۰۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۳۹


mesraje dowomr beide panjom(darkoho darsahra)1

پاسخ: با تشکر، «در» اضافه شد.

mareshtani در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۵۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۳۸


m2 b6(bebined)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۵۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۲۳۵


مصرعهای دوم بیتهای ۲ و ۳ مطلع غزلی از سعدی است:
خوشتر از دوران عشق ایام نیست
بامداد عاشقان را شام نیست

حمیدرضا در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۵۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۹۲


مصرع دوم بیت ۷۰ در بوستان سعدی هم آمده است:
به دستان خود بند از او برگرفت
سرش را ببوسید و در بر گرفت

حمیدرضا در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۴۸ دربارهٔ بخش ۱۲ - بوسه بر باد (۲)


[صفحهٔ اول] … [۲۵۵۴] [۲۵۵۵] [۲۵۵۶] [۲۵۵۷] [۲۵۵۸] … [صفحهٔ آخر]