گنجور

حاشیه‌ها

 

mesraje awale beide tschharom(maradelest)mesraje dowome beide shashom(sereshkash)2

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۳۴ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵۷


mesraje awale beide sowom(kardem)mesraje awale beide panjom(janrakhatar)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۲۵ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵۵


m1 b2 momken(habibekhod)bashad

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۱۶ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵۴


شاید جالب باشه که بدونید یکی از معانی قدیم،خدا و یکی از معانی محدث قران است

محمد در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۱۳ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۱۲۷


mesraje awale beide dowom(basmegojam)mesraje dowome beide tschharo nis eshkaldarad

پاسخ: در مورد اول مطابق پیشنهادتان عمل شد. در مورد دوم فعلاْ «حرامش باد در تن، گرش پروای جان باشد» را با حدس «حرامش باد جان در تن، گرش پروای جان باشد» جایگزین کردیم.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۱۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۵۳


گوهرزسنگ خاره کندلل ازصدف
واژه ی لل اشتباه است وباید لعل گردد
گوهرزسنگ خاره کند لعل ازصدف

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

مجیدرشیدیان در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۴۲ دربارهٔ قصیدهٔ شمارهٔ ۱


ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
جان و دل و جام و جامه پر دُرد شراب
.
فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب
آسوده ز باد و خاک و از آتش و آب
.
ترانه های خیام
صادق هدایت
.
بتظر میرسد که این ورژن صحیح تر باشد. چون در رهن شراب بودن یعنی اسیر شراب بودن و چاره ای جز آن نداشتن. اما جام پر دُرد شراب بسیار به آنجه که خیام از آن لذت می برد و انتخاب خود اوست نزدیکتر است

پاسخ:
با تشکر، رباعی را بر اساس نسخهٔ فروغی بازنویسی کردیم که شبیه نقل شماست.

هومن در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۹:۰۴ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۶


چون عهده نمی شود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را
.
می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را
.

ترانه های خیام
نوشته صادق هدایت
لطفا تصحیح شود
.
.

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

هومن در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۸:۵۲ دربارهٔ رباعی شمارهٔ ۲


mesraje dowome beide shashom(nabogresad)1

پاسخ: «بنگریزد» صحیح است، نمونه‌های مشابه ب+ن+فعل مضارع را در اشعار شاعران کهن می‌توان دید.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۱۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۶


m2 b1(janra batan)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۱۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۲


mesraje awale beide panjom(daira mara)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۲:۱۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۱


mesraje awale beide shashom(golewasl)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۵۱ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۴۰


mesraje dowome beide panjom(delgom)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۳۹ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۳


mesraje dowome beide dowom tas heh shawad

پاسخ: فعلاً «کو بر من رود نامه به یار من برد» را با پیشنهاد حدسی «کو بر من بیاید و نامه به یار من برد» جایگزین کردیم تا صحیحش را دوستان به ما اعلام کنند.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۳۲ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۲


dar mesraje awale beide shashom(hama)sajed ast
mesraje dowome bei hashtom(dame bakarbedarad dame sekarebarad)tahrirshawad

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۲۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۱


mesraje awale beide panjom(jakdam osharatekon)1

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۳۰


as m1 b2 (ke)bajad hasf shawad
m2b4(in sohdforoshan)2

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۱۰ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۲۷


m1 b5 (hama shab)1
m1 b7(har aina)2
m1 b10(darinhal)3

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱:۰۳ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۲۵


بیت سوم مصرع دوم سپهسالار جمع انبیا را درست است لطفا اصلاح فرمایید

پاسخ: با تشکر، به نظر می‌رسد پیشنهاد شما نقل از نسخه‌ای متفاوت باشد. در حاشیه باقی گذاشتیم.

عیسی سجادی از شوشتر در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۴۰ دربارهٔ بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم


as m1 b1 (to)bajad hasf gardad
as m1 b3(dar)bajad hasf gardad

پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

mareshtani در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۰:۱۸ دربارهٔ غزل شمارهٔ ۱۲۳


[صفحهٔ اول] … [۲۵۱۹] [۲۵۲۰] [۲۵۲۱] [۲۵۲۲] [۲۵۲۳] … [صفحهٔ آخر]