گنجور

شعرهای حزین لاهیجی با وزن «فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن (رمل مثمن مخبون)»

 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۴۳

 

برق آهی ز جگر در شب تاری نزدیم

روز درماندگی دل، در یاری نزدیم

خرقهٔ زهد نشُستیم به آب تَهِ خم

آتش باده به ناموس خماری نزدیم

بلبل خوش نفس گلشن قدسیم افسوس

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی