گنجور

 
وطواط

سوی در این قوم ، که کمتر ز خرند

دانش چه بری ؟ که از تو دانش نخرند

سالی یک بار آب جویت ندهند

روزی صد بار آبرویت ببرند

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode