گنجور

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

نامی در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۳۳ نوشته:

می کشم یا می کوشم؟

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

امین کیخا در ‫۷ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۱۶ نوشته:

گویا همان کشیدن باشد زیرا کشیدن گونه ای پیمودن است ( مانند کشیدن جسمی بر ترازو و نیز پیمودن ان بر ترازو ) و شاید به باده پیمایی نگاهی داشته است و در پاره آخر همین را استوار کرده است .

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.