گنجور

شیخ بهایی » کشکول » دفتر سوم » بخش سوم - قسمت اول

 

روان است پیوسته از شهر هستی

به ملک عدم از پی هم قوافل

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر سوم » بخش سوم - قسمت دوم

 

پیش تر از مرتبه ی عاقلی

غافلئی بود خوش آن غافلی

شیخ بهایی
 
 
sunny dark_mode