گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن (هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ینها»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۶

 

ای زلف چلیپای تو، غارتگر دینها

وی کرده گمان دهنت، دفع یقینها

کافر نکند با دل من آنچه تو کردی

یعنی که در اسلام روا باشد از اینها

زینسان که بکشتی به شکر خنده جهانی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۹

 

دیدم صنمی، های صلا، کعبه نشینها

بیعانه ببازید به یادش دل و دینها

در عشق، دل از کوثر و رضوان نگشاید

از دوست تسلی نتوان گشت، به اینها

صید دلم افتاد به صحرای رمیدن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲

 

ای خاک درت سجده گه جمله جبین ها

زنار دو گیسوی تو سرفتنه دینها

عشاق تو را طاقت جور و ستمت نیست

گشتند همه خاک درت بگذر از اینها

با عاشق خود جور و جفا کمتر از این کن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده
 

شاهدی » دیوان فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۱۳

 

ای طاق دو ابروی تو محراب جبینها

خاک سر کوی تو به از خلدبرینها

گفتی که منم سرور و سرحلقه خوبان

ای شاه کسی نیست شک و شبهه درینها

از شرم لب لعل تو سرچشمه حیوان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابراهیم شاهدی دده