گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۳۷

 

گفتم که چونی مها خوشی محزونیگفتا مه را کسی نپرسد چونی
چون باشد طلعت مه گردونیتابان و لطیف و خوبی و موزونی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸

 

دی دیده به دل گفت که چرا پر خونی؟
ز آن سلسله زلف چرا مجنونی؟
من دیده‌ام از برای او پر خونم
آخر تو ندیده‌ای، چرا پر خونی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۰

 

ای شاه نگویمت که چون گردونی
زیراکه به قدر و جاه از او افزونی
از قدر و محل همی ندانم چونی
گویی‌که ز وهم آدمی بیرونی


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی