گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۶۷

 

سلطان علم عدل به هر عالم زد
درکشور روم عالمی بر هم زد
هر دم ز قیاس عیسی مریم زد
نگذاشت که نیز هیچ کافر دم زد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی