گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸

 

تا کی باشی ز دور نظارهٔ ماما چاره‌گریم و عشق بیچاره ما
جان کیست کمینه طفل گهوارهٔ مادل کیست یکی غریب آوارهٔ ما


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲

 

یا رب ز کرم دری برویم بگشا
راهی که درو نجات باشد بنما
مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم
جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۹

 

در هیچ صدف نیست چند دردانه ما
جای دگر نبود چو جانانه ما
هرگز دیدی حاضر و غایب یاری
در خانه خود نشسته هم خانه ی ما


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری