گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹۶

 

آنکس که نظر کند به چشم مستشاز رشک دعای بد کنم پیوستش
وانکس که به انگشت نماید رخ اوگر دسترسم بود ببرم دستش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۴۱

 

سوگند بدان دل که شده است او پستشسوگند بدان جان که شده است او مستش
سوگند بدان دم که مرا میدیدندپیمانه به دستی و به دستی دستش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۲

 

از قد بلند یار و زلف پستش
وز نرگس بی خمار بی می‌مستش
ترسا بکلیسیای گبرم بینی
ناقوس بدستی و بدستی دستش


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۰۷

 

در رهگذری فتاده دیدم مستش
در پاش فتادم و گرفتم دستش
امروز از آن هیچ نمی‌آید یاد
یعنی خبرم نیست ولیکن هستش


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۱۳

 

از جور قد بلند و موی پستش
وز کافری نرگس ِ بی می‌ْ مستش
گریان به کلیسیا شوم بنشینم
ناقوس به یک دست و به دستی دستش


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی