گنجور

سعدی » مواعظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵

 

چون خیل تو صد باشد و خصم تو هزار
خود را به هلاک می‌سپاری هش دار
تا بتوانی برآور از خصم دمار
چون جنگ ندانی آشتی عیب مدار


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۹۲

 

جانا تو ز دیده اشک بیهوده مبار
دلتنگی من بس است دل تنگ مدار
تو معشوقی گریستن کار تو نیست
کار من بیچاره به من باز گذار


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی