گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۸۴

 

چشمی دارم همه پر از صورت دوستبا دیده مرا خوشست چون دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوستیا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی