گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴۱

 

چون شاهد پوشیده خرامان گرددهر پوشیده ز جامه عریان گردد
بس رخت به خیل کاو گروگان گرددگر سنگ بود چو کان زرافشان گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۲۲

 

معشوقه چو آفتاب تابان گرددعاشق به مثال ذره گردان گردد
چون باد بهار عشق جنبان گرددهر شاخ که خشک نیست رقصان گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۲

 

از عکس لبت دیده بدخشان گردد
وز یاد رخت سینه گلستان گردد
بی روی توگر آب خورم چون گلبن
اندر دل من چو غنچه پیکان گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل