گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۸۴

 

در نفی تو عقل را امان نتوان دیدجز در ره اثبات تو جان نتوان داد
با اینکه ز تو هیچ مکان خالی نیستدر هیچ مکان ترا نشان نتوان داد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهارم: در معانی كه تعلّق به توحید دارد » شمارهٔ ۹۳

 

جانا غمِ عشق تو بجان نتوان داد

یک ذرّه به ملک دو جهان نتوان داد

در بادیهٔ عشق تو هردل کافتاد

هرگز دیگر از او نشان نتوان داد


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار