گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱۲

 

بانگ مستی ز آسمان می‌آیدمستی ز فلک نعره‌زنان می‌آید
از نعرهٔ او جان جهان می‌شوردکان جان جهان از آن جهان می‌آید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۴۸

 

چو شمع تنم ز دل به جان می آید
جانم به لب از تاب زبان می آید
زین آتش دل خوشم چنان می آید
کز آتش آب در دهان می آید


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی