گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۴

 

گرچه غم و رنج من درازی داردعیش و طرب تو سرفرازی دارد
بر هر دو مکن تکیه که دوران فلکدر پرده هزار گونه بازی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۳۴

 

زلفش سر کبر و سرفرازی دارد
زان کشتن عاشقان به بازی دارد
ای دل تو چه می شوی چنین در کارش
کار سر زلف او درازی دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی