گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۱۴

 

آنم که چو غمخوار شوم من شادمواندم که خراب گشته‌ام آبادم
آن لحظه که ساکن و خموشم چو زمینچون رعد به چرخ میرسد فریادم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۸۷

 

بیگاه شد وز بیگهی من شادمامشب قنق است یار فرخ‌زادم
روز و شب دیگر است در عشق مرامن زین شب و زین روز برون افتادم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۵۳

 

شادم که ز شادی جهان آزادممستم که اگر می‌نخورم هم شادم
از حالت هیچکس ندارم بایستاین دبدبهٔ خفیه مبارکبادم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید » شمارهٔ ۷۲

 

در واقعهای سخت عجب افتادم

گه می مردم صریح و گه میزادم

دانی ز چه خاست این همه فریادم

کامد یادم آنچه نیاید یادم


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۶

 

ای یار رخ تو کرده هر دم شادم
یک دم رخ تو نمی‌رود از یادم
با یاد تو، ای دوست، همی بودم خوش
زاندم که ز نزدیک تو دور افتادم


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۰

 

هر چند به صورت از تو دور افتادم
زنهار مبر ظن که شدی از یادم
در کوی وفای تو اگر خاک شوم
زانجا نتواند که رباید بادم


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۸

 

از نه پدر و چهار مادر زادم
از هفت و دو و سه، مستمند و شادم
پنج اصلم و در خانهٔ شش بنیادم
من در کف این گروه چون افتادم؟


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۵۷۹

 

آن عهد که من داد طرب می دادم
یک دم قدح باده زکف ننهادم
چون ریش همیشه با زنح بدکارم
واکنون چو زنخ در پس ریش افتادم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۷۳

 

زان روز که از مادر گیتی زادم
یک لحظه نرفته حسن و عشق از یادم
صلوات‎فرست جلوه شیرینم
تعویذنویس بازوی فرهادم


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۴۷۴

 

آن شوخ که دل به جلوه او دادم
از شوخی، داد خانمان بر بادم
عالم همه زو پرست و من زین شادم
کش راهِ برون شد نبود از یادم


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی