گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۰

 

هستم به وصال دوست دلشاد امشبوز غصهٔ هجر گشته آزاد امشب
با یار بچرخم و دل میگویدیارب که کلید صبح گم باد امشب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۵

 

هستم ز وصال دوست دلشاد امشب
وز غصۀ هجر گشته آزاد امشب
با یار نشسته و بغم می گویم
یا رب که کلید صبح گم باد امشب


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل