گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۰۳

 

گویند به بلا ساقون ترکی دو کمان داردور زان دو یکی کم شد ما را چه زیان دارد
ای در غم بیهوده از بوده و نابودهکاین کیسه زر دارد وان کاسه و خوان دارد
در شام اگر میری زینی به کسی بخشدجانت ز حسد این جا رنج خفقان دارد
جز غمزه چشم شه جز غصه خشم شهوالله که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی