گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ما»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۶۶

 

آمیخته است مستی ما با خمار ما

یکدست چون حناست خزان و بهار ما

افغان که نیست سوخته ای در بساط خاک

کز قید سنگ خاره برآرد شراب ما

جز دیده سفید درین تیره خاکدان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

وحدت کرمانشاهی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰

 

لبریز تا ز باده نگردید جام ما

در نامه عمل ننوشتند نام ما

ما خود خراب و مست شرابیم و محتسب

نبود خبر ز مستی شرب مدام ما

دارم هوای آنکه ز بامش پرم ولیک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

وحدت کرمانشاهی