گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انکنند»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۸

 

گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند

گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند

گفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت

گفتا در این معامله کمتر زیان کنند

گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۶۸

 

گفتم کیم به طلعت تو شادمان کنند؟

گفت آن زمان که وقت شود فکر آن کنند

گفتم که چیست سرّ نهان بودن شما؟

گفت این حکایتی است که با نکته‏دان کنند

گفتم که جان دهند و رضای شما خرند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی