گنجور

اشعار مشابه

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۰۱

 

ای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوری

وز شورش زلف تو در هر طرفی سوری

در حسن بهشت تو در زیر درختانت

هر سوی یکی ساقی هر سوی یکی حوری

از عشق شراب تو هر سوی یکی جانی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۰۰

 

دلدار قدح برکف‌، ما مرده ز مخموری

آه از ستم غفلت‌، فریاد ز مهجوری

سرمایهٔ آگاهی گر آینه‌داریهاست

در ما و تو چیزی نیست نزدیکتر از دوری

از نسخهٔ ما و من تحقیق چه خواندکس

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

جلال عضد » دیوان اشعار » غزلیّات » شمارهٔ ۲۶۶

 

ای برگ گل سوری! از خار مکن دوری

از خار مکن دوری، ای برگ گل سوری!

آن را که تو منظوری در چشم جهان ناید

در چشم جهان ناید آن را که تو منظوری

ای دوست به دستوری در پای تو می میرم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال عضد
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۲۵

 

من قبله بدل کردم، تا کی بود این کوری؟

جویای لقا گشتم، تا چند ز مهجوری؟

گویند که: نتوان دید آن یار گرامی را

آری نتوان دیدن تا غافل و مغروری

ای بحر چنین ساکن، دلها ز تو شد ایمن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاسم انوار