گنجور

عارف قزوینی » تصنیفها » شمارهٔ ۱ - دیدم صنمی

 

دیدم صنمی سرو قد و روی چو ماهی

الهی تو گواهی، خدایا تو پناهی

افکند به رخسار چو مه زلف سیاهی

الهی تو گواهی، خدایا تو پناهی

گر گویم سروش، نبود سرو خرامان

[...]

عارف قزوینی
 

عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۵۶ - مساوات عشق

 

در عشق بدان فرق شهنشاه و گدا نیست

کس نیست که در کوی بتان بیسر و پا نیست

در حسن تو انگشت نما هستی و لیکن

در عشق تو جز من کسی انگشت نما نیست

رسوای تو گشتیم من و دل بجهان نیست

[...]

عارف قزوینی