گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۴

 

در ملک برو هیچ کس نیست برابر

سودا چه پزی بیهده؟ طوبی و سپیدار!

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۴

 

دندان یکی سخت شده در دل مرطخ

خرطوم یکی حلقه شده گرد ثریا

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۰

 

صد روح درآویخته از دامن قرطه

صد روز برانگیخته از گوشه شب پوش

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۸

 

گر چرخ‌فلک خصم تو باشد تو به حجت

با چرخ بکوشی به همه حال و برآیی

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode