گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «دید»

 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۴۱۹

 

دی گفت صبا که گل بنزدیک رسید

باور کردم که رنگ آن بود پدید

زیرا که چو چشمهای نرگس می جست

می دانستم که روی گل خواهد دید


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۶۴

 

ای آن که هوس دکانی از بهر تو چید

بر حال دلت چه گریه، باید خندید

هر نقش که دیدی، به دلت صورت بست

یک چشم و هزار مردم چشم که دید؟


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » رباعیات » شمارهٔ ۴۳

 

از سوزش سودای تو ای شاه فرید

دارم دل ریش را نمکسود قدید

هرچند بود جدید را ذوق دگر

ما را ز قدید تو بود ذوق جدید


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

وحدت کرمانشاهی » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

هرچند که ذات حق نهان است ز دید

در خویش خدای خویش را بتوان دید

گر خانه دل تهی شود از اغیار

منزلگه یار می‌شود بی تردید


متن کامل شعر را ببینید ...

وحدت کرمانشاهی