گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «دمی»

 

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴

 

گر آمدنم بخود بدی نامدمی

ور نیز شدن بمن بدی کی شدمی

به زان نبدی که اندر این دیر خراب

نه آمدمی نه شدمی نه بدمی


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۵

 

گر آمدنم ز من بدی نامدمی

ور نیز شدن ز من بدی کی شدمی

به زان نبدی که اندرین دهر خراب

نه آمدمی نه شدمی نه بدمی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۱۷

 

گر آمدنم به من بُدی، نامَدَمی.

ور نیز شدن به من بدی، کی شدمی؟

بِهْ زان نَبُدی که اندرین دیْرِ خراب،

نه آمدمی، نه شدمی، نه بُدَمی.


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام نیشابوری