گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «انیداد»

 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵

 

والا ملکی که داد سلطانی داد

من دانم گفت کام خاقانی داد

گفتم ملکا چه داد دل دانی داد

چون عمر گذشته باز نتوانی داد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۷۳

 

ایزد به تو زینت جهانبانی داد

گوش شنوایی و زباندانی داد

امروز بده داد و بترس از داور

زان روز براندیش که نتوانی داد


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی