گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «انگردد»

 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴۱

 

چون شاهد پوشیده خرامان گردد

هر پوشیده ز جامه عریان گردد

بس رخت به خیل کاو گروگان گردد

گر سنگ بود چو کان زرافشان گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۲۲

 

معشوقه چو آفتاب تابان گردد

عاشق به مثال ذره گردان گردد

چون باد بهار عشق جنبان گردد

هر شاخ که خشک نیست رقصان گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۲۲۲

 

از عکس لبت دیده بدخشان گردد

وز یاد رخت سینه گلستان گردد

بی روی توگر آب خورم چون گلبن

اندر دل من چو غنچه پیکان گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۳

 

زان پیش که دی آفت بستان گردد

اوراق گل از خزان پریشان گردد

ساقی، تو که ابر رحمتی، رشحه ببار

تا بلبل طبع من غزل خوان گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی